کتاب های حامی پرشین ریدرز

پایگاه استنادی اسکوپوس از تئوری تا عمل

اسکوپوس، دومین پایگاه استنادی جهان، در سال 2004 تأسیس شد که روز به روز توجه محققین حوزه اطلاع سنجی را به خود جلب کرد.

www.persianreaders.com

محل ویژه کتاب شما

حامی ما باشید

محل آگهی شما

حامی ما باشید

محل آگهی شما

حامی ما باشید

محل آگهی شما

حامی ما باشید